ვაცხადებთ მეორადი რეგისტრაციას

ხანგრძლივობა:

კოლეჯი “ბლექსი”  პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარჩენილი თავისუფალი ადგილების მიზნით ვაცხადებთ მეორად რეგისტრაციას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:ელექტროობა- ბათუმისა და შუახევის მისამართები;

კულინარიის ხელოვნება (დუალური);

ინფორმაციის ტექნოლოგია;

კონდიტერია;

შედუღება;

კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება;

სასტუმრო მომსახურება;

სარესტორნო მომსახურება;

ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი

რეგისტრაციის ვადები: 30 ოქტომბრიდან-1 ნოემბრის ჩათვლით

რეგისტრაცია: vet.emis.ge

ონლაინ რეგისტრაციის გზამკვლევი: https://bit.ly/3y46wxm

ვიდეოინსტრუქცია: https://www.facebook.com/college.blacksea/videos/588233780080759

კოლეჯი “ბლექსი” პროფესიული განათლების მიღებისა და დასაქმების მსურველებს სთავაზობს შრომის ბაზარზე მოთხოვნად პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს, ბათუმის, ქედისა და შუახევისა მისამართებზე

ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ N92ა, Batumi, Georgia +995 422 24 77 50 info@blacksea.edu.ge

 

 

სხვა პროგრამები:

ელექტრული მონტაჟი შენობებსა და მცირე საწარმოებში

პროგრამის მიზანია შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით მოამზადოს კონკრეტელი ცოდნისა და უნარების მქონე კვალიფიციური კადრი, რომელიც შეძლებს დაბალი ძაბვის ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების შესრულებას შენობებსა და მცირე საწარმოო გარემოში. შეძლებს...

კულინარიის ხელოვნება

პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის მოამზადოს საკვები პროდუქტების კულინარიის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სასტუმროს და რესტორნის სამზარეულოში მუშაობას კვების ჰიგიენის, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმებისა...

იხილეთ ქედისა და შუახევის პროგრამები

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...