„ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“ – რეგისტრაცია დაიწყო

ქედაში, კოლეჯ „ბლექსის“ მისამართზე პროფესიული მომზადების პროგრამა „ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“  იწყება. რეგისტრაცია 20 სექტემბერს იწყება და 28 სექტემბრამდე გაგრძელდება. რეგისტრაცია შეგიძლია გაიაროთ: https://vet.emis.ge/#/training-programs . სწავლას სახელმწიფო აფინანსებს.  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერესებულ მინიმუმ სრული ზოგადი განათლების მქონე პირს, რომელსაც აქვს სურვილი მოკლე დროში მიიღოს კონკრეტული ცოდნა/უნარები და დასაქმდეს ან საქმიანობა განახორციელოს აღნიშნული მიმართულებით. მსმენელები შეისწავლიან ყურძნის ქიმიური შემადგენლობის განსაზღვრას, საღვინე ჭურჭლისა და მოწყობილობების რეცხვა – დეზინფექციას, ყურძნის გადამუშავებას და ღვინის ჩამოყალიბებას, ღვინის დავარგებას, მოვლასა და ხარისხის კონტროლს, ღვინის სარეალიზაციოდ მომზადებას და ღვინის დეგუსტაციის ორგანიზებას. სწავლების თეორიული ნაწილი განხორციელდება კოლეჯში, ხოლო პრაქტიკული ნაწილი სწავლებისთვის გათვალისწინებული პარტნიორი ორგანიზაციების მარანში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მიერ. სწავლების თეორიული ნაწილი შესაძლებელია განხორციელდეს დისტანციურად. სასწავლო პროცესი წარიმართება აგროკალენდარის მიხედვით, რომელიც მოდიფიცირდება აგროკლიმატური პირობებიდან გამომდინარე. პროგრამის ხანგრძლივობაა 18 კვირა, კვირეული საათობრივი დატვირთვა I-XIII კვირა 25 სთ; XIV- XVII- კვირა 15 სთ XVIII კვირა-11 საათი. პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელ, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიული განათლების დამადასტურებელ სერტიფიკატს დანართით, რომელშიც ფიქსირდება პირის მიერ პროგრამის ფარგლებში მიღწეული ცოდნა და უნარები. სწავლის  დაიწყებს თარიღი 9 ოქტომბერია, დასრულება 29 თებერვალი. მისაღებ სტუდენტთა რაოდენობა 12.

 

იხილეთ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები

ბოლო სიახლეები

კოლეჯ ,,ბლექსში’’ მეორადი მიღებისას ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

  🗂დოკუმენტაციია წარდგენის  ბოლო ვადა: 13 ნოემბერი წარსადგენი დოკუმენტები: ✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ✅ საბაზო და ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - მინიმუმ ზოგადი საბაზო (9 კლასი) განათლების...

მეორად მიღებაზე რეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

კოლეჯი ,,ბლექსი’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ (მეორადი რეგისტრაცია) აპლიკანტების საყურადღებოდ! მოტივაციური გასაუბრება (გამოცდის) გაიმართება: 6 ნოემბერი, ორშაბათს ელექტროობაკულინარიის ხელოვნება (დუალური) ინფორმაციის ტექნოლოგია კონდიტერია შედუღება კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება სასტუმრო მომსახურება სარესტორნო მომსახურება ანაკრები და...

განახლებადი ენერგიის სფეროში კადრებს კოლეჯი “ბლექსი” გადაამზადებს

განახლებადი ენერგიის სფეროში სამუშაო ძალის განვითარება და ენერგეტიკის სექტორში კადრების მომზადების შესახებ ახალი ორწლიანი პროექტი იწყება.  კოლეჯი „ბლექსი“ პროექტის მონაწილე ერთ-ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, პროექტს...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!