კონდიტერია

ხანგრძლივობა:

მოდულური – 16 თვე / დუალური – 24 თვე

პროგრამის მიზანია მოამზადოს კონდიტერიის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა სახის საკონდიტრო ნაწარმის მომზადებას სანიტარულ – ჰიგიენური ნორმებისა და სურსათის უვნებლობის წესების დაცვით.

სწავლის შედეგები: 

• მოამზადოს სხვადასხვა სახის პურ-ფუნთუშეული, მათ შორის ბრიოში;
• მოამზადოს ჰოთ-დოგის, ტოსტის პური;
• მოამზადოს კრუასანი, დენიშები, ნამცხვრები;
• მოამზადოს საკონდიტრო კრემები, სუფლე, ზეფირი დაგანაში;
• მოამზადოს ვაჟინი, საკონდიტრო სოუსი, მინანქარი, ჟელე, მარმელადი, ჯემი, კონფიტიური, ჭიქურა და
მურაბა;
• მოამზადოს შოკოლადი, შაქრის ცომი, მარციპანი და კარამელი;
• მოამზადოს ცივი და ცხელი დესერტები;
• შეადგინოს სადღესასწაულო ტორტის ესკიზი და ნახაზი;
• გამოაცხოს სხვადასხვა სახის ტორტი;
• აღრიცხოს ვადაგასული და გაფუჭებული პროდუქტი.

დასაქმების შესაძლებლობები:

კონდიტერის საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს საკონდიტრო საამქროებში,
საცხობებში, სუპერმარკეტებში, სხვადასხვა კლასის რესტორნებში, კაფეებში, სასტუმროებში, საკურორტო,
გასართობ, ტურისტულ კომპლექსებში შემდეგ პოზიციებზე: მცხობელები, მეშოკოლადეები, კონდიტერები და ტკბილეულის დამამზადებლები. კურსდამთავრებულს შეუძლია საკუთარი ბიზნესის
წარმოება – თვითდასაქმება.

სხვა პროგრამები:

სასტუმრო მომსახურება

პროგრამის მიზანია როგორც ადგილობრივი, ასევე, საერთაშორისო შრომის ბაზრისათვის მოამზადოს სასტუმრო მომსახურების სპეციალისტები. სწავლის შედეგები: • განახორციელოს დაჯავშნისა და მიღება-განთავსების პროცედურა; • უზრუნველყოს დასუფთავების მომსახურება; • შეასრულოს სასტუმროს შიდა,...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

ქედისა და შუახევის მისამართის პროფესიული საგანმანათლებლო და პროფესიული მომზადების პროგრამები

ელექტროობა

პროგრამის მიზანია დაბალი ძაბვის ელექტროობაში შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება.   სწავლის შედეგები: საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში – პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირს შეუძლია: • გაუწიოს დაზარალებულს პირველადი...

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...