კომპიუტერული ქსელი და სისტემები

ხანგრძლივობა:

2 წელი / 3 წელი

პროგრამის მიზანი – კომპიუტერულ ქსელისა და სისტემების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს კომპიუტერის აპარატურულ-პროგრამული უზრუნველყოფის, მცირე ზომის ქსელების ორგანიზებისა და გამართვის, ბაზისური სერვერული სერვისების ადმინისტრირების უნარ-ჩვევებს; აქვსსფეროსათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტების, პრინციპების, პროცესებისა და ზოგადი კონცეფციების ცოდნა, აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
• სერვერული ინფრასტრუქტურის გამართვისთვის საჭირო პროცედურების აღწერა;
• Windows და Linux სერვერული ოპერაციული სისტემის ინსტალაცია;
• ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ბაზისური
ადმინისტრირება;
• ქსელური მისამართების მართვის სისტემის (DHCP) ბაზისური ადმინისტრირება;
• დომეინური სახელების სერვერის (DNS) ბაზისური ადმინისტრირება;
• ფაილური და ბეჭდვის სერვერის ბაზისური მართვა;
• სერვერის ვირტუალიზაციის ტექნოლოგიის ბაზისური გამართვა.
• Linux-ის საინსტალაციო პაკეტების მართვა;
• Linux-სა და UNIX-ს ოპერაციული სისტემების ბრძანებების გამოყენება;
• Linux-ის ფაილური სისტემის მართვა;
• კომპიუტერული ქსელის ფიზიკური და ლოგიკური ტოპოლოგიის ბაზისური გამართვა;
• სტატიკური მარშრუტის კონფიგურირება;
• დინამიური მარშრუტიზაციის ბაზისური კონფიგურირება;
• კომუტატორის ბაზისური კონფიგურირება;
• ვირტუალური ლოკალური ქსელის ბაზისური კონფიგურირება.

დასაქმების შესაძლებლობები:

კომპიუტერული ქსელისა და სისტემების საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ნებისმიერ სახელწიფო/მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ან/და კერძო საკუთრებაში მყოფ კომპანიაში, სადაც გამოიყენება ინფორმაციის ტექნოლოგიები, მცირე და საშუალო ზომის საოფისე ქსელებში კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების ტექნიკოსად, რომლის მოვალეობებშიც შედის კომპიუტერული სისტემების აპარატურულ-პროგრამული და ქსელური სერვისების გამართვა-ადმინისტრირება.

სხვა პროგრამები:

იხილეთ ქედისა და შუახევის პროგრამები

“ღვინის ტექნიოლოგიის დამუშავება- გადაცემა “დილის თალღა”

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში     დილის ტალღა / Dilis Talga კოლეჯ "ბლექსის" წარმომადგენლებმა  მომზადების პროგრამის  "ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“ ისაუბრეს.  გადაცემის სტუმრები იყვენენ:  მირანდა გორგილაძე...

IOM-ის წარმომადგენლების სტუმრობა კოლეჯ “ბლექსიში”

კოლეჯმა  „ბლექსიმ “ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს  უმასპინძლა. საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კოლეჯის დირექტორთან შეხვედრისას ერთობლივ ღონისძიებებსა და სამომავლო გეგმებზე  ისაუბრეს. წლებია კოლეჯი „ბლექსის“და  IOM-ის პარტნიორული...

აპლიკანტების საყურადღებოდ!

პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამაზე: „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 21-22-25 სექტემბერს.  გამოცდის შესახებ ინფორმაციის ხილვა შეგიძლიათ: თქვენს მიერ რეგისტრირებულ გვერდზე. დროსა და თარიღის შესახებ ინფორმაციას...