ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟი

ხანგრძლივობა:

24 თვე

პროგრამის მიზანია მისცეს პირს შესაძლებლობა დაეუფლოს სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობას. ანაკრები და მონოლითური კონსტრუქციების მონტაჟის სპეციალიზაციის მიმართულებით. მისცეს აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართლებით საჭირო ცოდნა, გამოუმუშაოს შესაბამისი უნარები და კომპეტენციები, რათა შეძლოს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და იყოს მშენებლობის სფეროსთვის მაღალკვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრი.

სწავლის შედეგები:

პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია:
• მოაწყოს ყალიბი და არმატურის ნაკეთობა (ბადეები, სივრცული და ბრტყელი კარკასები)
• ჩააწყოს ბეტონი მომზადებულ ყალიბში
• განახორციელოს ბეტონის ნიმუშების აღება
• მოუაროს ბეტონს
• აწარმოოს პლასტმასის, რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების სამონტაჟო სამუშაოები
• აწარმოოს ხის კონსტრუქციების (მზიდი და არამზიდი კედლები, კიბეები, ყალიბი) სამონტაჟო
სამუშაოები
• შეასრულოს ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოები მზიდ და არამზიდი კონსტრუქციებზე
• განახორციელოს კონსტრუქციების თანმიმდევრული დემონტაჟი უსაფრთხოების ნორმების
დაცვით.

დასაქმების შესაძლებლობები:

სამშენებლო კონსტრუქციების მოწყობაში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მქონე პირი, შეიძლება დასაქმდეს სამოქალაქო და სამრეწველო შენობანაგებობების მშენებლობაზე ღია სივრცესა და სიმაღლეზე. ის შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული ან დასაქმდეს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო-სარემონტო და დიზაინერულ კომპანიებში, სახელმწიფო ან კერძო საწარმო-დაწესებულებაში, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება შენობა-ნაგებობის
მშენებლობასთან (მონოლითური, ანაკრები), მის რეკონსტრუქცია-გაძლიერებასთან. მას სამუშაოების შესრულება მოუწევს სხვადასხვა კლიმატის პირობებში. დასაქმების პოზიციები შესაძლებელია იყოს: მონოლითური კონსტრუქციების (საძირკველი, როსტვერკი, კედელი, სვეტი, გადახურვის ფილა და ა.შ.) მომწყობი; ანაკრები კონსტრუქციების (საძირკველი, სვეტი, ფილა, რიგელი, კოჭი და ა.შ.) მემონტაჟე, სამუშაო რგოლის უფროსი; ბრიგადის უფროსი.

სხვა პროგრამები:

იხილეთ ქედისა და შუახევის პროგრამები

“ღვინის ტექნიოლოგიის დამუშავება- გადაცემა “დილის თალღა”

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში     დილის ტალღა / Dilis Talga კოლეჯ "ბლექსის" წარმომადგენლებმა  მომზადების პროგრამის  "ღვინის ტექნოლოგიური დამუშავება“ ისაუბრეს.  გადაცემის სტუმრები იყვენენ:  მირანდა გორგილაძე...

IOM-ის წარმომადგენლების სტუმრობა კოლეჯ “ბლექსიში”

კოლეჯმა  „ბლექსიმ “ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს  უმასპინძლა. საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კოლეჯის დირექტორთან შეხვედრისას ერთობლივ ღონისძიებებსა და სამომავლო გეგმებზე  ისაუბრეს. წლებია კოლეჯი „ბლექსის“და  IOM-ის პარტნიორული...

აპლიკანტების საყურადღებოდ!

პროფესიულ საგანმანთლებლო პროგრამაზე: „ინფორმაციის ტექნოლოგია“ მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 21-22-25 სექტემბერს.  გამოცდის შესახებ ინფორმაციის ხილვა შეგიძლიათ: თქვენს მიერ რეგისტრირებულ გვერდზე. დროსა და თარიღის შესახებ ინფორმაციას...