კოლეჯი "ბლექსი"

ქედის ლოკაცია

ქედის ლოკაცია

კოლეჯი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს სამ ლოკაციაზე:
ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. N 92ა;
ქედის მუნიციპალიტეტი, აკაკი წერეთლის ქ. N4;
შუახევის მუნიციპალიტეტი, ილია ჭავჭავაძის ქ, N8.

ქედის მისამართის საგანმანათლებლო პროფესიული და პროფესიული მომზადების პროგრამები

მეფუტკრეობა

პროგრამის მიზანია მეფუტკრეობის მიმართულებით შესაბამისი კომპეტენციის მქონე კონკურენტუნარიანი კადრების აღზრდა და მათთვის აღნიშნული კვალიფიკაციის მიმართულებით საჭირო ცოდნის მიცემა, შესაბამისი უნარებისა და კომპეტენციების გამომუშავება, რათა...

ინფორმაციის ტექნოლოგია

პროგრამის მიზანია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროსთვის კონკურენტუნარიანი კადრის – პერსონალური კომპიუტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის კვალიფიცირებული სპეციალისტის მომზადება, რომელიც ფლობს აპარატურული უზრუნველყოფისა და ოპერაციული სისტემების...

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით!

    ქედის ლოკაცია

    წერეთლის 4, ქედა

    info@blacksea.edu.ge