კოლეჯ “ბლექსიში” ჩარიცხული აპლიკანტების საყურადღებოდ

კოლეჯ “ბლექსიში” ჩარიცხულო აპლიკანტთა საბუთების მიღება მიმდინარეობს
🗂დოკუმენტაციია წარდგენის ვადა 19-24 ოქტომბერი
წარსადგენი დოკუმენტები:
✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
✅ ზოგადი საბაზო (9კლასი) /ან სრული ზოგადი (12 კლასი) განათლების დამადასტურებელი ატესტატი, ან ასლი
⏩საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა
⏩იმ შემთხვევაში თუ დასრულებული გაქვთ პროფესიული კოლეჯი ან უნივერსიტეტი, შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.
➡️თუ ატესტატის წარმოდგენას ვერ ახერხებთ უნდა წარმოადგინოთ ცნობა, რომ ნამდვილად დაასრულეთ შესაბამისი საფეხური (ასეთ დროს 15 ნოემბრამდე უნდა წარმოადგინოთ ატესტატი/დიპლომი
✅ თუ აპლიკანტი არასრულწლოვანია: მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:
საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი
✅აპლიკანტის დაბადების მოწმობის ასლი;
საჭიროების შემთხვევაში მზრუნველობის შესახებ მშობლის მიერ გაცემული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტი (მინდობილობა)
✅სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირმა დამატებით არსებობის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება, რომ არის:
➡️ა) მრავალშვილიანი მშობლების შვილი
➡️ბ)ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში, როგორც შემწეობის მიმღები პირი
➡️გ) მინდობით აღზრდაში მყოფი/მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებიდან/ სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი/ ან სახელმწიფო ზრუნვიდან გამოსული პირი.
შედუღების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე რეგისტრირებულმა აპლიკანტებმა დოკუმენტებთან ერთად, უნდა წარმოადგინონ ჯანრთელობის შესახებ ცნობა
⭕️დოკუმენტების წარუდგენლობა/არასრულყოფილად წარდგენის ან ვერ წარმოდგენის შემთხვევა ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი გახდება
⤵️ ბათუმი, მ.ლერმონტობლვის 92 ა

იხილეთ სხვა საგანმანათლებლო პროგრამები

ბოლო სიახლეები

კოლეჯ ,,ბლექსში’’ მეორადი მიღებისას ჩასარიცხ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

  🗂დოკუმენტაციია წარდგენის  ბოლო ვადა: 13 ნოემბერი წარსადგენი დოკუმენტები: ✅ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ✅ საბაზო და ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - მინიმუმ ზოგადი საბაზო (9 კლასი) განათლების...

მეორად მიღებაზე რეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

კოლეჯი ,,ბლექსი’’ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრირებულ (მეორადი რეგისტრაცია) აპლიკანტების საყურადღებოდ! მოტივაციური გასაუბრება (გამოცდის) გაიმართება: 6 ნოემბერი, ორშაბათს ელექტროობაკულინარიის ხელოვნება (დუალური) ინფორმაციის ტექნოლოგია კონდიტერია შედუღება კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირება სასტუმრო მომსახურება სარესტორნო მომსახურება ანაკრები და...

განახლებადი ენერგიის სფეროში კადრებს კოლეჯი “ბლექსი” გადაამზადებს

განახლებადი ენერგიის სფეროში სამუშაო ძალის განვითარება და ენერგეტიკის სექტორში კადრების მომზადების შესახებ ახალი ორწლიანი პროექტი იწყება.  კოლეჯი „ბლექსი“ პროექტის მონაწილე ერთ-ერთი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, პროექტს...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!