მისია, ხედვა და ღირებულებები

მისია

კოლეჯის მისიაა იყოს რეგიონში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი ლიდერი დაწესებულება, რომელიც განვითარებაზე ორიენტირებული პროფესიული სწავლების მოქნილი შიდა სისტემის ჩამოყალიბებით მომხმარებელს, ყველა დაინტერესებულ პირს შესთავაზებს ხარისხიან პროფესიულ განათლებას და სოციალური პარტნიორობის გაძლიერებით ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულთა, პროფესიულ სტუდენტთა კარიერულ ინსვლას.

ხედვა

2021 წლისათვის ტურიზმისა და სამშენებლო მიმართულებით პროგრამების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზრდა  და ზემო აჭარაში აგრარაული მიმართულებით პროგრამების განხორცილება.

 

ღირებულებები

მიზანდასახულობა, სოციალური პასუხისმგებლობა,    გუნდური მუშაობა,  სამართლიანობა და ინოვაციურობა.

 

ერთად შევქმნათ ჩვენი მომავალი!

გმადლობთ! კოლეჯის სიახლეებს მიიღებთ ელ-ფოსტაზე.

შეცდომა

პროფესიული კოლეჯი ბლექსი will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.