მოდულური პროგრამები

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია იატაკისა და ფილის სამუშაოებში.

უმაღლესი პროფესიული კვალიფიკაცია კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრირებაში.

საშუალო პროფესიული კვალიფიკაცია კომპიუტერულ ქსელსა და სისტემებში.

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერაში.

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია კულინარიის ხელოვნებაში.

საბაზო პეოფესიული კვალიფიკაცია სამკერვალო წარმოებაში

საბაზო პროფესიული კვალიფიკაცია ელექტროობაში.

ბართენდერის მესამე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია.

გმადლობთ! კოლეჯის სიახლეებს მიიღებთ ელ-ფოსტაზე.

შეცდომა

პროფესიული კოლეჯი ბლექსი will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.